Styrketrening

Styrketrening

Hei.
Mitt navn er Benedikte, og jeg jobber i folkehelseorganisasjonen Idrett Bergen Sør. Vi tilbyr ulike aktiviteter for utsatte målgrupper som vanligvis ikke finner sin plass i organiserte aktiviteter, med fokus på fysisk aktivitet, mestring, tilhørighet og sosialisering.
Blant annet tilbyr vi aktiviteten «styrkegruppen».

Styrkegruppen er gratis, personlig trening for de som har fysiske funksjonsnedsettelser, som for eksempel nedsatt bevegelighet, hørsel eller syn.
Treningene tilpasses den enkelte med individuelt program ut ifra egne ønsker, tilrettelegging og behov.

Øktene blir ledet av instruktører fra Idrett Bergen Sør med utdanning innen personlig trening og helse.
Man trenger ikke å ha erfaring med trening for å bli med.

Aldersgrensen er 15-65år (vi har egne tilbud for barn og senior om en ikke passer inn i målgruppen).
Trening blir avholdt tirsdager 15:30-16:45 og fredager 11:00-12:30 i Fana Arena på Slåtthaug.

Vi starter opp igjen med «styrkegruppen» i august (uke 33), og håper dere vil hjelpe oss å rekruttere.
Kan dere informere videre tilbudet til aktuelle deltakere hos dere?
Aktuelle deltakere kan settes i kontakt med meg.

Jeg er kontaktperson for styrkegruppen og kan nås på:
Mail: 
folkehelse@idrettbergensor.no Tlf: 47670057

Med vennlig hilsen

Benedikte Gideonsen

Idrettspedagog
Mobil: 47670057 
www.idrettbergensor.no
“Sammen om å bedre folkehelsen”