MS Oppdateringskurs

Publisert av Lis Merete Berge den 05.11.19. Oppdatert 08.12.19.

MS – Oppdateringskurs

Kurs, Nevrologisk avdeling, Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, Nevroklinikken, Lærings- og meistringssenteret, Nevropoliklinikk

Kurs for dere som lever med  MS-sykdommen

Kort om arrangementet

Målsetjing

  • Oppdatert kjennskap til sjukdommen og behandling som er aktuell i dag
  • Kjennskap til sjølvhjelp og meistringsstrategiar
  • Dele erfaring med andre i same situasjon

Eindags kurs

16. januar 2020 kl. 09.00 - 15.00

Pris

Eigenandel etter gjeldande takstar- kan skrives i eigendelskortet. Gratis ved frikort. Pårørande gratis. Enkel lunsj blir servert.   

Avbestilling seinast 24 timar før kurs.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

Henvisningsbeskrivelse

Du treng ikkje tilvisning for å delta

Påmelding til MS-sykepleier@helse-bergen.no

Når og kor

Stad

Lærings- og meistringssenteret

v/ innkjørsel til haraldsplass Sjukehus

Arrangør

Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose , Lærings- og meistringssenteret, Nevropoliklinikk, Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken
 

Kontaktinformasjon

For praktisk informasjon

Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80 - e-post lms@helse-bergen.no
Internett www.helse-bergen.no

 

 

 

Vennleg helsing

Randi Cesilie Haugstad
Spesialsykepleier / MS-sykepleier
55975123
Haukeland universitetssjukehus
www.helse-bergen.no