Likepersoner er personer du kan ta kontakt med for å få hjelp og råd av andre i din situasjon, som forstår hva du går 

En Likemann, er en person med MS/ venn eller pårørende til en med MS. Likemann har gått på kurs i likemannsarbeid som handler om erfaringsutveksling. En likemann må selv ha bearbeidet og reflektert sin egen MS, og være i stand til å dele erfaringer, lytte og vise omsorg for andre med MS.

Det handler om overføring av personlige erfaringer om MS til en annen med MS eller i samme situasjon. Målsettingen er at erfaringene skal kunne brukes for å gjøre hverdagen bedre.

For å være likemann, må du gå et kurs og deretter bli sertifisert.

Likeperson for personer med MS:

Kjell Ove Oppedal

Telefon: 901 88 675
Epost: kjellove@msbergen.no
Reidun Tjønn Rinde

Telefon: 418 08 600
Epost: reiduntjonnrinde@hotmail.com

Likeperson for pårørende:

Mona Strand

Telefon: 402 22 028.  
Epost: (Mangler epostadresse)

Ungkontakt: se her