Likepersoner er personer du kan ta kontakt med for å få hjelp og råd av andre i din situasjon,

En Likemann, er en person med MS/ venn eller pårørende til en med MS. Likepersoner har gått på kurs i likepersonsarbeid som handler om erfaringsutveksling. En likeperson må selv ha bearbeidet og reflektert sin egen MS, og være i stand til å dele erfaringer, lytte og vise omsorg for andre med MS.

Det handler om overføring av personlige erfaringer om MS til en annen med MS eller i samme situasjon. Målsettingen er at erfaringene skal kunne brukes for å gjøre hverdagen bedre.

 

Likeperson for personer med MS:

Kjell Ove Oppedal.   Mob: 901 88 675.   Epost: kjellove@msbergen.no

Reidun Tjønn Rinde.   Mob: 418 08 600 . Epost: reiduntjonnrinde@hotmail.com

Arild Grasdal.  Epost: arild.grasdal@gmail.com

For pårørende:

Mona Strand.  Mob: 402 22 028.  Epost: mona.strand67@gmail.com

 Ungkontakt: 

Kamila Sygutwoska.Mobil:  966 85 038  Epost: kamila@msbergen.no. 

 Christine Bjørklund. Mobil: 952 32 341   Epost: christine@msbergen.no