Medlemsmøte

Medlemsmøte

Jeg vil gjerne dele av min kunnskap og mine erfaringer. «Meget vinner den som lærer av det han taper» sa en klok mann en gang. Jeg tror at erfaring formidlet på en god måte gir kunnskap til de som lytter. Tema som selvbevissthet, hverdagsmestring, felleskapsbygging, livsendringer, egen rolle i felleskapet og eget selvbilde er viktige ting å ha fokus på. Foredrag og undervisning knyttet til  opplevelsene fra  «Ingen Grenser» er flott å kunne by på sammen med de andre ting jeg gjerne vil formidle, men det er såpass lenge siden nå at jeg har andre innfallsvinkler også. Kom gjerne med forslag til temasammensetning og fokus innenfor mine kompetanseområder. Eksempler fra foredragene/undervisningen som jeg holder er :

 » Hvem er jeg… – egentlig?»
Fokus på selvbildet, det å bli elsket og brukt, sammenligninger, komfortsoner, når livet tar en annen vei, hver og ens unike rolle i fellesskapet og de viktige og gode valg. Trygghet og anerkjennelse er stikkord her i et opplegg der jeg ønsker at hver og en skal reflektere litt rundt sitt eget «jeg».

 «Vil du ha kvittering? «
Svært ofte får vi spørsmålet, men hva svarer vi? Jeg peker på viktigheten av å se meg selv i den større sammenhengen i samspill med deg og de som er rundt meg. Her er fokus på bla.  lærdom, teambygging, mestring, utfordringer, problemløsninger og felleskap