Livskrisehjelpen

Livskrisehjelpen

Publisert av Lis Merete Berge den 10.03.17. Oppdatert 04.04.18.

Livskrisehjelpen ved Bergen Legevakt er Bergen kommunes tilbud til mennesker i akutte livskriser. Livskriser kan eksempelvis være alvorlige livshendelser som ulykker, tap av nære personer i brå død eller selvmord, vanskelige samliv eller samlivsbrudd. Ansatte ved Livskrisehjelpen er psykiatriske sykepleiere og vernepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid. De tilbyr samtale, rådgivning, gir hjelp til selvhjelp og gir informasjon om og kan formidle kontakt med andre hjelpeinstanser. Du kan også kontakte Livskrisehjelpen for å komme med bekymringsmeldinger om alvorlig psykisk sykdom hos personer som ikke selv søker hjelp.

Målgruppe

Enkeltpersoner i akutt livskrise som har behov for hjelp.

Kriterier/vilkår

Livskrisehjelpen er et tilbud til personer som bor eller oppholder seg i Bergen kommune. Henvendelser skjer ved telefonkontakt eller direkte oppmøte på Bergen
Legevakt. Du trenger ingen avtale eller henvisning, men ring gjerne på forhånd.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis. Ved legekonsultasjon gjelder vanlige takster