Info om årsmøtet 2023

Info om årsmøtet 2023

Publisert av Lis Merete Berge den 11.12.21. Oppdatert 29.11.22.

Årsmøtet 2023 avholdes tirsdag 07. februar kl. 18.00 på FFO i Bergen.Vestre Strømkaien 7

 

 

Forslag på saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen 10 januar på
e-post til 
styret@msbergen.no evt. i post til 

Ms Foreningen i Bergen, 

Vestre Strømkaien 7,

5008 Bergen.  

 

 

Fra MS Forbundet sine vedtekter § 6 – årsmøte:

6.3 Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. Årsmøtet holdes innen utgangen av mars måned. 

Samtlige av foreningens medlemmer har møte-, tale og stemmerett på årsmøtet Styret varsler medlemmene om årsmøtet senest 6 uker i forveien. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret senest 4 uker før årsmøtet. 

Styret innkaller til årsmøte med saksliste til medlemmene minst 14 dager før årsmøtet. Nødvendige dokumenter skal sendes sammen med saksliste. 

 

Årsmøtet behandler følgende saker: - Godkjenning av møteinnkalling og saksliste - Valg av møtefunksjonærer: møteleder, sekretær, to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder og tellekorps - Styrets årsmelding siden forrige årsmøte - Revidert regnskap for siste kalenderår - Arbeidsprogram - Budsjett - Innkomne saker - Valg av styret, valgkomite og revisor.

 

 

 

 

Hilsen Styret.