Årsmøtet 2020

Publisert av Lis Merete Berge den 02.01.19. Oppdatert 17.02.20.

 

                                          ÅRSMØTET 2020 

 

 

 Årsmøtet 2020 blir tirsdag 3. mars kl.18.00 på FFO i Bergen. 

 

Forslag på saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret innen 4.

februar på e-post til styret@msbergen.no

evt. i posten Ms Foreningen i Bergen,  Vestre Strømkaien 7, 5008 Bergen.   

 

 

Fra MS Forbundet sine vedtekter § 6 årsmøte:  6.3 Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. Årsmøtet holdes innen utgangen av mars måned.   Samtlige av foreningens medlemmer har møte-, tale og stemmerett på årsmøtet Styret varsler medlemmene om årsmøtet senest 6 uker i forveien. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret senest 4 uker før årsmøtet.  Styret innkaller til årsmøte med saksliste til medlemmene minst 14 dager før årsmøtet. Nødvendige dokumenter skal sendes sammen med saksliste.    Årsmøtet behandler følgende saker: - Godkjenning av møteinnkalling og saksliste - Valg av møtefunksjonærer: møteleder, sekretær, to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder og tellekorps - Styrets årsmelding siden forrige årsmøte - Revidert regnskap for siste kalenderår - Arbeidsprogram - Budsjett - Innkomne saker - Valg av styret, valgkomite og revisor.  

  

 

 Hilsen Styret

 

 


Info årsmøtet 2020 6 uker før.pdf