Likeperson for personer med Ms  
         
     
                      
         Kjell Ove Oppedal            Reidun Tjønn Rinde
         Telefon: 901 88 675                 Tlf : 418 08 600
                  Send e-post                                 

Likeperson for pårørende
 

   Mona Strand
Telefon: 402 22 028
Send e-post Send e-post