Likeperson for personer med Ms                                                                              Ungkontakt
         
                                                                       
                      
         Kjell Ove Oppedal            Reidun Tjønn Rinde                                                  Kamila Sygutowaska
         Telefon: 901 88 675                 Tlf : 418 08 600                                                 Tlf : 966 85 038
                  Send e-post               Epost:  reiduntjonnrinde@hotmail.com                   Epost : Kamila@msbergen.no
 

   Mona Strand
Telefon: 402 22 028
Send e-postLikepersoner

En Likemann, er en person med MS/ venn eller pårørende til en med MS. Likemann har gått på kurs i likemannsarbeid som handler om erfaringsutveksling. En likemann må selv ha bearbeidet og reflektert sin egen MS, og være i stand til å dele erfaringer, lytte og vise omsorg for andre med MS.

Det handler om overføring av personlige erfaringer om MS til en annen med MS eller i samme situasjon. Målsettingen er at erfaringene skal kunne brukes for å gjøre hverdagen bedre.

For å være likemann, må du gå et kurs og deretter bli sertifisert.