Likeperson for personer med Ms  
         
                                                                            
         Kjell Ove Oppedal                                 Jannicke Andersen                              Reidun Tjønn Rinde
         Telefon: 901 88 675                               Tlf : 959 09 018                                    Tlf : 418 08 600
                  Send e-post                                 

Likeperson for pårørende
 

   Mona Strand
Telefon: 402 22 028
Send e-post Send e-post